Joybells

Joybells image

Om Joybells

Joybells främsta mål har alltid varit att dela med sig av det glada budskapet om Jesus till alla människor. Vi tror att en gospelkör bäst sprider det budskapet genom att inte bara låta det vara en musikstil utan också en livsstil.

Vad vi vill

Vi vill vara en kärleksfull gemenskap och alltid uppmuntra varandra att förmedla orden, sången och musiken så bra vi kan. För att kunna göra det tror vi att bönen och den gemensamma tron på Jesus är viktig.

Vår församling

Joybells har Immanuelskyrkan i Örebro som sin församling. Den nära relationen till en större kristen gemenskap har varit ovärderlig för allt Joybells gjort under så många år.

Var vi finns

Joybells har under åren haft kontinuerlig kontakt med sina musikaliska rötter i USA och strävat efter att ligga på framkant inom gospelgenren. Kören har framförallt odlat kontakten med människor runt om i Sverige och i övriga Europa.

Mer engagemang

Socialt engagemang har en naturlig plats i Joybells. Under många år stöttade vi barnhemmet Faith Home i Indien. Nu stödjer vi Evangeliska frikyrkans arbete bland HIV/Aids-drabbade människor runt om i världen.